"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 1

Có lẽ không ai ngờ được rằng internet đã thay đổi con người đến như thế nào. Nhờ tiện ích và công nghệ mà cuộc sống nhanh hơn, tiện lợi hơn nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một phần chứ không nên chiếm toàn bộ. Tuy vậy, sự thực là internet đang dần dần thay đổi hành vi của chúng ta, bạn có nhận ra điều đó không?

 

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 2

 

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 3

 

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 4

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 5

 

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 6

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 7

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 8

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 9

 

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 10

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 11"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 12

 

Tags: LIFE STYLE
← Bài trước Bài sau →

Lấy lại mật khẩu