Life Style

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ

02.12.2016

Bộ ảnh vui dưới đây sẽ cho thấy hành vi của con người trong thời kì internet hiện nay như thế nào.

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 1

Có lẽ không ai ngờ được rằng internet đã thay đổi con người đến như thế nào. Nhờ tiện ích và công nghệ mà cuộc sống nhanh hơn, tiện lợi hơn nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một phần chứ không nên chiếm toàn bộ. Tuy vậy, sự thực là internet đang dần dần thay đổi hành vi của chúng ta, bạn có nhận ra điều đó không?


"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 2


"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 3

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 4

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 5


"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 6

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 7

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 8

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 9

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 10

"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 11"Hết hồn" với những thay đổi của con người trong thời đại công nghệ - Ảnh 12

02.12.2016
Tags
Mời bạn thảo luận